U bent hier

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

Ziekenhuis Maas en Kempen telt ongeveer 100 artsen, 550 personeelsleden en heeft een capaciteit van 213 bedden verspreid over 2 campussen, Campus Bree en Campus Maaseik.

Ziekenhuis Maas en Kempen wil als algemeen basisziekenhuis kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke basis zorg- en dienstverlening aanbieden, in nauwe samenwerking met alle andere zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen in de (Eu)regio en met de partnerziekenhuizen Ziekenhuis Oost-Limburg en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Ziekenhuis Maas en Kempen de afgelopen jaren haar zorgaanbod verbreed en verdiept. Nieuwe diensten werden opgericht en nagenoeg alle bestaande medische diensten werden verder uitgebouwd. Sinds de oprichting in 2001 steeg het aantal opnames met bijna 25% en verdubbelde het aantal dagopnames.

In de toekomst zal Ziekenhuis Maas en Kempen haar ziekenhuisactiviteiten concentreren op 1 nieuwe site, gelegen aan de Diestersteenweg in Maaseik. In het voorjaar van 2017 zullen de campussen van Bree en Maaseik verhuizen naar deze nieuwe locatie. Met het oog op het herstel van de patiënt is de duurzame structuur van het ziekenhuis geïntegreerd in het omliggende groene landschap. Het nieuwe ziekenhuis is een uitzonderlijke troef voor de zorg van de inwoners in de regio Noord-Oost Limburg.

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 08/05/2018

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Ilse Janssen

Bereikbaarheid tijdens kantooruren (08u00 - 16u30)

Persoonlijke afspraak mogelijk na telefonisch contact

Campus Maaseik Diestersteenweg

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Ombudsdienst

Kim Moors

Mondeling:

- Telefonisch binnen de kantooruren (09u00-17u00)
- Persoonlijk gesprek, bij voorkeur na telefonische afspraak

Schriftelijk:

Brief richten aan:
Ziekenhuis Maas & Kempen
T.a.v. Ombudsdienst
Mgr. Koningsstraat 10
3680 Maaseik
Via email: ombudsdienst@zmk.be

In cijfers

Aantal erkende bedden op 14 november 2017: 213 (bron: Dolfijn
Aantal dagopnames in 2014: 13968 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2014: 8340 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2015: 88 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2015: 321 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Patiëntenervaringen

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Niet beschikbaar:

Rectumkanker

Dit ziekenhuis heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Borstkanker

Dit ziekenhuis heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Dit ziekenhuis bereidt zich voor op een NIAZ-accreditatie (beschikbaar in 2018).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?