U bent hier

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

De maatschappelijke opdracht van Ziekenhuis Maas en Kempen is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van Noord-Oost Limburg. Het moet dus volwaardig en kwaliteitsvol alle diensten kunnen aanbieden die van een tweedelijnsziekenhuis verwacht worden. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige, effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg. We ademen deze kernwaarden en passen ze toe in onze dagdagelijkse werking.

Rekening houdend met de hierboven beschreven uitganspunten zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich wenst te ontwikkelen:

  1. Acute, internistische en chirurgische zorg inclusief (dag)hospitalisatie en technische onderzoeken

  2. Moeder en Kind

  3. Revalidatie

  4. Geriatrie (zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën)
  5. Ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen)

  6. Kritieke diensten: Spoed, OK en ICU

  7. Alle medisch-technische diensten om de 6 voorgaande pijlers op een correcte wijze te ondersteunen met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid.

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 13/03/2020

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Ilse Janssen

Bereikbaarheid tijdens kantooruren (08u00 - 16u30)

Persoonlijke afspraak mogelijk na telefonisch contact

Campus Maaseik Diestersteenweg

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
089 50 50 50

Ombudsdienst

Kim Moors

Mondeling:

- Telefonisch binnen de kantooruren (09u00-17u00)
- Persoonlijk gesprek, bij voorkeur na telefonische afspraak

Schriftelijk:

Brief richten aan:
Ziekenhuis Maas & Kempen
T.a.v. Ombudsdienst

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Via email: ombudsdienst@zmk.be

In cijfers

Aantal erkende bedden op 12 februari 2019: 213 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2016: 16972 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2016: 8539 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2017: 91 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2017: 327 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Patiëntenbevraging

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Website

Dit ziekenhuis meet de gebruikersvriendelijkheid volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Dit ziekenhuis heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Longkanker

Dit ziekenhuis heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Rectumkanker

Dit ziekenhuis heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Dit ziekenhuis bereidt zich voor op een NIAZ-accreditatie (beschikbaar in 2019).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?