U bent hier

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

De maatschappelijke opdracht van Ziekenhuis Maas en Kempen is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van Noord-Oost Limburg. Het moet dus volwaardig en kwaliteitsvol alle diensten kunnen aanbieden die van een tweedelijnsziekenhuis verwacht worden. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige, effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg. We ademen deze kernwaarden en passen ze toe in onze dagdagelijkse werking.

Rekening houdend met de hierboven beschreven uitganspunten zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich wenst te ontwikkelen:

  1. Acute, internistische en chirurgische zorg inclusief (dag)hospitalisatie en technische onderzoeken

  2. Moeder en Kind

  3. Revalidatie

  4. Geriatrie (zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën)
  5. Ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen)

  6. Kritieke diensten: Spoed, OK en ICU

  7. Alle medisch-technische diensten om de 6 voorgaande pijlers op een correcte wijze te ondersteunen met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Ilse Janssen

Bereikbaarheid tijdens kantooruren (08u00 - 16u30)

Persoonlijke afspraak mogelijk na telefonisch contact

Campus Maaseik Diestersteenweg

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Ombudsdienst

Kim Moors

Mondeling:

- Telefonisch binnen de kantooruren (09u00-17u00)
- Persoonlijk gesprek, bij voorkeur na telefonische afspraak

Schriftelijk:

Brief richten aan:
Ziekenhuis Maas & Kempen
T.a.v. Ombudsdienst

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Via email: ombudsdienst@zmk.be

In cijfers

Aantal erkende bedden op 25 maart 2020: 213 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 20341 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 9134 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2018: 98 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2018: 337 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Patiëntervaring verblijf

Hier worden de resulaten van alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling voor klassieke opnames getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Ziekenhuis Maas en Kempen heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Rectumkanker

Ziekenhuis Maas en Kempen heeft ervoor gekozen om zijn resultaten voor dit domein niet bekend te maken.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening bereidt zich voor op een NIAZ-accreditatie (beschikbaar in 2019).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.