U bent hier

Voormalig Algemeen Ziekenhuis Delta, Roeselare

Dit ziekenhuis is de fusie van volgende ziekenhuizen.

Algemene info

Op 1 januari 2015 zijn het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare gefuseerd tot AZ Delta.

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen we – artsen en medewerkers – de zorg waarop elke patiënt recht heeft. Door voortdurend in dialoog te treden met de patiënt en allen die bij de zorg betrokken zijn, willen we onze zorgverstrekking en onze werking continu vernieuwen en verbeteren.

We vertalen de spirit van AZ Delta concreet in 9 opdrachten.

  1. de best mogelijke zorgkwaliteit realiseren in een  duidelijk ethisch kader en met een efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen.
  2. patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject.
  3. begrijpelijke informatie verschaffen aan de patiënt over de diagnose, de behandeling en de kostprijs van een behandeling.
  4. uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking.
  5. aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren.
  6. samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen.
  7. opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren.
  8. maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving.
  9. toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking.

Daarom zijn we ‘Uw ziekenhuis’.

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 13/03/2020

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Ombudsdienst

Ombudsdienst

U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige, via het onthaal, op het telefoonnummer 051 23 62 46, per brief of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be.

In cijfers

Aantal dagopnames in 2016: 75851 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2016: 42863 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2017: 222 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2017: 1754 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Patiëntenbevraging

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Website

Dit ziekenhuis meet de gebruikersvriendelijkheid volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Dit ziekenhuis is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte ziekenhuizen.

Rectumkanker

Dit ziekenhuis is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte ziekenhuizen.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Dit ziekenhuis is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?