U bent hier

Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette

Kwaliteitsgeneeskunde in een Nederlandstalig universitair ziekenhuis, voor iedereen ongeacht taal, levens- en geloofsovertuiging, en met respect voor ieders recht op zelfbeschikking.

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 31/03/2020

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Shannen De Vos

De kwaliteitsmanager is elke werkdag in het ziekenhuis aanwezig en bereikbaar tussen 9u en 16u.

Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Jette
02 477 41 11

Ombudsdienst

Tine De Coster

De ombudspersoon is elke dag in het ziekenhuis aanwezig. Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen is het aan te raden om telefonisch een afspraak te maken.

In cijfers

Aantal erkende bedden op 12 februari 2019: 721 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2016: 58867 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2016: 32593 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2017: 300 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2017: 1384 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar.

Patiëntenbevraging

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

Website

Dit ziekenhuis meet de gebruikersvriendelijkheid volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Dit ziekenhuis is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2020).
  • Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?