U bent hier

Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint-Truiden

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een dynamisch, modern en volledig vernieuwd ziekenhuis met 310 erkende bedden, ruim 800 medewerkers en een 120-tal artsen. Als autonoom ziekenhuis is Sint-Trudo stevig verankerd in de regio en biedt het kwaliteitsvolle zorg via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering. Toegankelijkheid, patiëntveiligheid, deskundigheid en een vriendelijke en zorgzame omgang met de patiënten staan hierbij centraal.

Naast de klassieke basisdiensten omvat het medisch aanbod ook meer gespecialiseerde diensten zoals nierdialyse, modern revalidatiecentrum, inwendig en geriatrisch dagziekenhuis, heelkundig dagcentrum, intensieve zorgen, eenheid voor beroertezorg, slaaplabo, borstcentrum, spoedgevallen met MUG en 100 ziekenwagendienst ...

Kwaliteit: om de kwaliteit van onze zorg te objectiveren, op te volgen en continu te verbeteren worden verschillende aspecten (bijvoorbeeld patiëntidentificatie, decubitus, handhygiëne, infecties, valincidenten …) regelmatig gemeten. Om haar zorgkwaliteit te evalueren, neemt het Sint-Trudo Ziekenhuis ook deel aan de kwaliteitsmetingen van het Vlaams Indicatoren Platform VIP2 en het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. 

Op 17 september 2018 behaalde Sint-Trudo als eerste Limburgs ziekenhuis een JCI-accreditering. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat er volgens hoge internationale standaarden gewerkt wordt die garant staan voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg.

 

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Nicole Van Hoof

Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Sint-Trudo

Diestersteenweg 100
3800 Sint-Truiden

Ombudsdienst

Ann Ector

Op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van van 9.00 tot 16.00 uur.

In cijfers

Aantal erkende bedden op 22 maart 2021: 310 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 25521 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 14175 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2019: 155 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2019: 439 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar van borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.