U bent hier

Sint-Franciskusziekenhuis, Heusden-Zolder

KWALITEITSVOLLE ZORG DICHT BIJ HUIS

Kwaliteitsvolle zorg en klantvriendelijkheid zijn de belangrijkste pijlers van het Sint-Franciscusziekenhuis.
Als regionaal ziekenhuis willen we binnen een moderne infrastructuur patiënten met de beste zorg omringen. Het ziekenhuis kent een groei van activiteiten en streeft naar een maximaal aanbod van medische zorg in eigen regio. Om het zorgaanbod te optimaliseren en de continuïteit in de medische teams te garanderen, zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden ontwikkeld met gespecialiseerde instellingen.
We streven naar een aangenaam en motiverend werkklimaat door het aantrekken van nieuwe specialismen, het continue zoeken naar verbeteringen in onze werking en omgang met patiënten. Door de enthousiaste inzet van onze medewerkers nemen we deel aan door de overheid toegekende initiatieven en projecten. Er wordt hard gewerkt aan patiëntveiligheid.
Jaarlijks worden meer dan 30 000 patiënten opgenomen of dagklinisch behandeld, bezoeken 160 000 mensen één van de poliklinieken en doen bijna 25 000 patiënten een beroep op onze spoedgevallendienst.

 

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

An Davidts

De dienst kwaliteit is beschikbaar tijdens de kantooruren.

Sint-Franciskusziekenhuis

Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder

Ombudsdienst

Linda Saenen

Je kan de ombudsdienst bereiken op volgende weekdagen:

  • maandag: 9u00 - 12u00
  • dinsdag: 9u00 - 12u00
  • woensdag: 9u00 - 12u00
  • donderdag: 9u00 - 12u00
  • vrijdag: 9u00 - 12u00

U kan ook persoonlijk of telefonisch contact nemen voor een afspraak of melding.
011 71 54 35

 

Bij afwezigheid kan men zich wenden tot de medewerkers aan de
onthaalbalie van het ziekenhuis.
 
ombudsdienst@sfz.be

In cijfers

Aantal erkende bedden op 25 maart 2020: 268 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2018: 24284 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2018: 13417 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2018: 103 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2018: 416 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar van borstkanker.

Ervaringen dagopname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ervaringen opname

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker.

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie).

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door NIAZ (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.