U bent hier

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge - Oostende, Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een autonome verzorgingsinstelling die ernaar streeft om kwaliteitsvolle, humane en betaalbare zorg te bieden, dit in samenwerking met alle andere ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis telt 1.221 bedden verspreid over drie campussen: campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en campus Henri Serruys in Oostende. Meer dan 300 artsen en 3.000 andere medewerkers zetten zich dagdagelijks in voor een hooggespecialiseerde en accurate zorgverlening. Een ruim aanbod van medische, verpleegkundige en paramedische disciplines staat zo ter beschikking van meer dan 300.000 patiënten (opnames, daghospitalisaties en raadplegingen).

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open ziekenhuis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers. Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die medewerkers toelaat om creatief te zijn en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 13/03/2020

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Campus Sint-Jan

Ruddershove 10
8000 Brugge
050 45 21 11

Campus Sint-Franciscus Xaverius

Spaanse loskaai 1
8000 Brugge
050 47 04 70

Campus Henri Serruys

Kaïrostraat 84
8400 Oostende
059 55 51 11

Ombudsdienst

Ombudsdienst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Campus Sint-Jan & SFX Brugge (Mieke Willemyns & Ruth Schepmans): ombudsdienst.brugge@azsintjan.be (050 45 20 41)
Campus Henri Serruys Oostende (Mieke Vandewalle): ombudsdienst.oostende@azsintjan.be (059 55 55 04)

In cijfers

Aantal erkende bedden op 12 februari 2019: 1182 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2016: 66242 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2016: 43797 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2017: 403 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2017: 1929 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar.

Patiëntenbevraging

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Rectumkanker

Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

Website

Dit ziekenhuis meet de gebruikersvriendelijkheid volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan u opvragen bij Zorginspectie.

Accreditatie

Dit ziekenhuis bereidt zich voor op een JCI-accreditatie (beschikbaar in 2019).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?