Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

' . t('Embed code') . '

' . t('close') . '

Borstkanker

Borstkanker of mammacarcinoom is een vorm van kanker die uitgaat van het melkklierweefsel in de borst. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen nl. 22 procent van alle kankers. Jaarlijks treft het wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In België en Nederland krijgt één op de negen vrouwen ooit borstkanker gedurende haar leven.

Welke aspecten worden gemeten ?

We peilen naar:

 • hoe de diagnose wordt gesteld
 • hoe borstkanker wordt behandeld
 • de overleving bij behandelde patiënten
Hoe controleren we de betrouwbaarheid van deze  indicatoren?

Controle van de indicatoren en de resultaten gebeurde op drie niveaus:

 • De indicatoren zijn afgeleid uit nationale en internationale publicaties (KCE-rapport 150A, EUSOMA-richtlijnen,…). Selectie en verfijning van de indicatoren gebeurde door een groep van borstkankerexperten.
 • De indicatoren worden berekend door koppeling van de databank van de Stichting Kankerregister (SKR) met deze van het Intermutualistisch agentschap (IMA).Het Kankerregister past in deze fase uitgebreide validatieprocedures en kwaliteitscontroles toe.
 • De resultaten worden ter controle voorgelegd  aan de ziekenhuizen. Zij kijken de resultaten na aan de hand van de gegevens uit de medische dossiers en krijgen de tijd om eventuele problemen in de berekeningen te melden aan het Kankerregister.

Hoe kan je de resultaten interpreteren ?

De resultaten gaan over patiëntes die in de periode 2009 tot en met 2011 hun diagnose kregen. Op basis van die data werden de resultaten berekend in 2014.

Voor de meeste van deze indicatoren werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of dit ziekenhuis met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.

Elke indicator staat op zichzelf. Je kan dus geen optelsom van alle behaalde resultaten maken. Deze indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit in dit ziekenhuis. Het gaat om deelaspecten.

Bespreek de resultaten met uw arts als u vragen heeft.

Disclaimer bij resultaten

Diagnose

Bij hoeveel procent van de patiënten met borstkanker werd de hormoongevoeligheid en/of HER2-status bepaald vóór het starten met chemotherapie, hormonale therapie of een behandeling met trastuzumab?

99 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Vóór het starten van de behandeling is het belangrijk om de hormoongevoeligheid en de aanwezigheid van HER2-eiwit in de cellen van de tumor te bepalen. Twee derde van de borsttumoren is immers gevoelig aan hormonen. Dat betekent dat deze tumoren groeien door de aanwezigheid van hormonen, die van nature in het lichaam van een vrouw aanwezig zijn.

De twee belangrijkste vrouwelijke hormonen zijn oestrogeen en progesteron. In de cellen van een tumor zitten eiwitten, de zogenaamde receptoren, waaraan de hormonen zich kunnen vasthechten en waardoor de tumor gaat groeien. Verder kunnen er op het membraan van de tumorcellen bepaalde specifieke receptoren (bv. de HER2-receptor) voorkomen.

Om de hormoongevoeligheid en de aanwezigheid van HER2 te bepalen, wordt in borstweefsel onderzocht of deze receptoren aanwezig zijn in/op de cellen van de tumor. Dit bepaalt de behandeling, meer precies de beslissing over het al dan niet toedienen van chemotherapie, hormonale therapie of trastuzumab. Trastuzumab is een geneesmiddel dat zich hecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de groei van de tumor gestopt worden.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

Het bepalen van de receptor status op borstpunctie gebeurt in az Sint-Blasius standaard bij elke patiënt waarbij borstkanker wordt vastgesteld. Onze score bedraagt 99.7 %; daarmee behalen we ruimschoots de vooropgestelde Vlaamse streefwaarde (90-100%).

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

 

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Bij hoeveel procent van de patiënten met borstkanker werd celonderzoek en/of weefselonderzoek van de tumor uitgevoerd vóór een borstoperatie

99 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Er zijn verschillende types van borstkanker. Daarom is het belangrijk om voor de operatie het exacte type en de uitgebreidheid van de tumor te bepalen.

Om dat te bepalen, worden wat stukjes weefsel afgenomen van de tumor om deze te onderzoeken. Een juiste diagnose stellen, zorgt ervoor dat er een gerichte therapie kan worden opgestart, wat de correctheid van de behandeling en dus ook de overlevingskansen ten goede komt.

 

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

In az Sint-Blasius wordt steeds een zo volledig mogelijke diagnose uitgewerkt vooraleer een borstingreep plaatsvindt. Op deze manier kunnen we onze patiënten snel en maximaal informeren en kan het type behandeling correct worden gepland. Onze score bedraagt 98.1%; daarmee behalen we ruimschoots de vooropgestelde Vlaamse streefwaarde (80-100%).

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Bij hoeveel procent van de patiënten werd in een vroeg stadium (cStadium I, II of III) van borstkanker een mammografie en/of een borstechografie uitgevoerd binnen de 3 maanden vóór een borstoperatie?

100 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Tijdens een mammografie wordt een afbeelding gemaakt van de borstklier met röntgenstralen. Mammografie blijft één van de belangrijkste middelen om een knobbel in de borst of andere tekens van een mogelijke borstaandoening te onderzoeken. Een echografie is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van niet-hoorbare geluidsgolven om weefselstructuren in beeld te brengen.

Het is sterk aan te bevelen om vóór de borstoperatie een mammografie en/of een borstechografie uit te voeren om de uitgebreidheid en de kenmerken van de tumor te bepalen. Dit is noodzakelijk om correct in te schatten welk borstweefsel moet worden weggenomen en om een weefselonderzoek te plannen.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

In az Sint-Blasius wordt geen enkele patiënt behandeld zonder dat mammografie of echografie gebeurd is. Voor een volledige diagnose is het immers essentieel dat deze onderzoeken plaatsvinden vóór de behandeling. Onze score bedraag 100%.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

 

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Hoeveel procent van de patiënten werd besproken tijdens een overleg van specialisten uit verschillende disciplines? 

98 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Tijdens een “multidisciplinair oncologisch consult” (MOC-overleg) bespreken specialisten van verschillende disciplines (vb. chirurg, medisch oncologen, radiotherapeut-oncoloog) samen ieder patiëntendossier. Het tijdig gezamenlijk bespreken van patiëntendossiers draagt bij tot een correcte diagnose en tot het beste behandelplan voor iedere patiënt. Voor deze indicator kijken we na of er een MOC-overleg heeft plaatsgevonden 1 maand vóór tot en met 2 maanden na de diagnose.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

Multidisciplinair overleg over de patiënt vindt in az Sint-Blasius standaard plaats voor elke patiënt waarbij borstkanker wordt vastgesteld. Voor dit meetpunt behalen we met 99.2% ruimschoots de vooropgestelde Vlaamse streefwaarde (90-100%). Het ziekenhuis presteert voor deze indicator beter dan de groep van Vlaamse ziekenhuizen.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Behandeling

Hoeveel procent van de patiënten met borstkanker in een vroeg stadium (cStadium I en II) kreeg een borstsparende ingreep (= tumorectomie)?

62 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Als borstkanker tijdig (= in een vroeg stadium (cStadium I of II)) wordt ontdekt, wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan een borstsparende ingreep (= tumorectomie) gevolgd door radiotherapie (= bestraling). De kansen op overleving zijn dan immers even goed als bij een volledige borstamputatie (= mastectomie).

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

De borstchirurg van het az Sint-Blasius behaalde tevens de beroepstitel in oncoplastische borstchirurgie. Bij deze techniek bestaat de mogelijkheid om ook bij grotere letsels frequenter borstsparend te kunnen werken met betere esthetische resultaten na radiotherapie. Dit verklaart waarom we erin slagen om voor deze indicator beter te presteren dan de groep van Vlaamse ziekenhuizen.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Hoeveel procent van de patiënten kreeg  radiotherapie (=bestraling) na een borstsparende operatie (= tumorectomie)?

92 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Na een borstsparende ingreep (= tumorectomie) is aanvullende radiotherapie (= bestraling) aan te bevelen, omdat dit de kans op herval aanzienlijk beperkt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er geen verschil is tussen de kans op genezing bij een volledige borstamputatie (= mastectomie) ten opzichte van een borstsparende operatie gevolgd door radiotherapie.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

Bij alle patiënten die borstsparend worden geopereerd, wordt in az Sint-Blasius radiotherapie aangeraden. Omdat radiotherapie een zware belasting kan betekenen voor de patiënt, kan bij hoogbejaarde patiënten, in overleg met patiënt en familie, afgezien worden van radiotherapie en wordt aldus van de standaard werkwijze afgeweken. Het az Sint-Blasius behaalt met haar resultaat (92.0%) de Vlaamse streefwaarde (90-100%).

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Hoeveel procent van de patiënten met een uitgezaaide borstkanker kreeg chemo- of hormonale therapie? Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat het om kleine aantallen gaat.

94 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Bij patiënten waarbij uitzaaiingen (= metastasen) werden ontdekt, kunnen chemo- en/of hormonale therapie niet alleen het comfort (= levenskwaliteit) van de patiënt verbeteren, maar ook de overlevingsduur verhogen. Of een patiënt in aanmerking komt voor zo’n behandeling, is onder meer afhankelijk van zijn gezondheidstoestand en voorkeur, maar ook van het verloop van de ziekte (bv.  volgens experten is het aangewezen om bij agressieve of snelgroeiende tumoren chemotherapie toe te dienen).

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

De beslissing om te starten met systemische therapie wordt genomen tijdens een Multidisciplinair Oncologisch Consult en wordt bepaald door de algemene status van de patiënt en het profiel van de tumor. Het az Sint-Blasius behaalt met haar resultaat (90.3%) de Vlaamse streefwaarde (80-100%).

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

 

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Overleving

Hoeveel procent van de patiënten is nog in leven vijf jaar na het vaststellen van borstkanker? Het gaat om een schatting. Bij deze indicator tellen alle doodsoorzaken mee (niet alleen kanker). Bekijk deze samen met de andere indicatoren over overleving.

81 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Deze indicator geeft een beeld van de kans dat borstkankerpatiënten nog in leven zijn 5 jaar na hun diagnose, ongeacht de doodsoorzaak.

De overleving van borstkankerpatiënten hangt namelijk niet alleen af van kankergerelateerde factoren zoals de uitgebreidheid van de tumor, maar ook van de leeftijd van de patiënt of van andere mogelijke doodsoorzaken (zoals een andere ziekte, een ongeval, enz.). Verder kan ook de sociale status van een patiënt een rol spelen.

Door de vele andere beïnvloedende factoren, kan men op basis van dit cijfer geen correcte vergelijking maken over de borstkankerbehandelingen tussen de ziekenhuizen onderling. Deze indicator is daarom louter informatief en zegt op zich niet zoveel. De indicator moet u samen bekijken met de indicatoren over de geobserveerde vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium en de relatieve overleving.

Voor deze indicator is er geen streefwaarde.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

De verschillende indicatoren met betrekking tot overleving geven telkens een iets andere invalshoek. Het is belangrijk om bij de interpretatie de definitie hierboven aandachtig te lezen.

De 5-jaars overleving bij patiënten met invasieve borstkanker  bedraagt - ongeacht de doodsoorzaak - 79.6% en is hierbij vergelijkbaar met de groep van Vlaamse ziekenhuizen.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Hoeveel procent van de patiënten is nog in leven vijf jaar na het vaststellen van borstkanker, rekening houdend met de leeftijd van de patiënt en de uitgebreidheid van de tumor? Het gaat om een schatting. Bij deze indicator tellen alle doodsoorzaken mee (niet alleen kanker). Bekijk deze samen met de andere indicatoren over overleving.

78 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

De kans dat patiënten vijf jaar na het vaststellen van borstkanker nog leven, hangt in belangrijke mate af van de leeftijd van de patiënt en het stadium van de ziekte (= de uitgebreidheid van de tumor).

Het is belangrijk om deze twee factoren in rekening te brengen bij de vergelijking van overlevingscijfers tussen ziekenhuizen. Indien het ene ziekenhuis gemiddeld gezien oudere patiënten en/of meer gevorderde borstkankers behandelt dan een ander ziekenhuis, dan is het te verwachten dat de overlevingskans in het eerste ziekenhuis lager ligt dan in het tweede. Zonder deze verschillen tussen ziekenhuizen in rekening te brengen, kan geen eerlijke vergelijking tussen de ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Wel dient opgemerkt te worden dat het onmogelijk is om te corrigeren voor alle factoren die van belang kunnen zijn in de overleving, aangezien deze informatie simpelweg niet allemaal voorhanden is (bv. de sociale status van de patiënt). Verder wordt in deze indicator rekening gehouden met alle doodsoorzaken en niet enkel met deze ten gevolge van de borstkanker zelf. Daarom is het ook belangrijk om naar de indicator over de relatieve overleving te kijken.

Voor deze indicator is er geen streefwaarde.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

De verschillende indicatoren met betrekking tot overleving geven telkens een iets andere invalshoek. Het is belangrijk om bij de interpretatie de definitie hierboven aandachtig te lezen.

Indien de overleving gecorrigeerd wordt voor leeftijd en kanker stadium dan stellen we vast dat de 5- jaarsoverleving voor patiënten behandeld voor borstkanker in az Sint-Blasius - ongeacht de doodsoorzaak – 78.2% bedraagt. Dit percentage verschilt niet betekenisvol met het gemiddelde van de Vlaamse ziekenhuizen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van patiënt en familie bij elke therapeutische optie.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis

Hoeveel procent van de patiënten is nog in leven vijf jaar na het vaststellen van borstkanker, als we enkel kanker als doodsoorzaak nemen? Het gaat om een schatting. Bekijk deze samen met de andere indicatoren over overleving.

87 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Het overlijden van patiënten in de periode van vijf jaar na het vaststellen van borstkanker kan het gevolg zijn van de borstkanker, maar ook van andere oorzaken, zoals een andere ziekte, een ongeval, enz.

Deze indicator geeft een schatting van de overleving indien de kanker de enige mogelijke doodsoorzaak is. De indicator vergelijkt daarvoor de vijfjaarsoverleving van twee groepen met elkaar: de vijfjaarsoverleving van patiënten met borstkanker en de vijfjaarsoverleving van een groep mensen uit de algemene bevolking met dezelfde eigenschappen (leeftijd, geslacht, regio, kalenderjaar).

Voor deze indicator is er geen streefwaarde.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van het ziekenhuis dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De balk naast de naam van het ziekenhuis, toont u het resultaat van dit ziekenhuis.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de ziekenhuizen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De rode stippellijn is de mediaan of het middelpunt: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • Bij hoe meer personen deze indicator gemeten is, hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Hier staat een trechtergrafiek. Die toont de resultaten van alle ziekenhuizen ten opzichte van het aantal patiënten in elk ziekenhuis waarvoor de indicator gemeten is. De grafiek geeft twee trechters: het 95% betrouwbaarheidsinterval en het 99% betrouwbaarheidsinterval. Elk ziekenhuis dat binnen de trechter van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.

Legende

 • Dit is een zogenaamde trechtergrafiek.
 • Hoe hoger een ziekenhuis in deze grafiek ligt, hoe hoger zijn resultaat (de verticale as).
 • Hoe meer naar rechts het ziekenhuis ligt, hoe meer patiënten waarvoor de indicator gemeten is, en hoe betrouwbaarder het resultaat (de horizontale as).
 • Het 95% betrouwbaarheidsinterval: elk ziekenhuis dat binnen deze trechter ligt, heeft geen afwijkend resultaat in vergelijking met alle andere ziekenhuizen.
 • De rode stippellijn: het gemiddelde van alle resultaten.
 • De zwarte stippen: de resultaten van alle andere ziekenhuizen.
 • Het blauw gearceerde veld: dit is de streefwaarde voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?)   

Toelichting ziekenhuis

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, Dendermonde

De verschillende indicatoren met betrekking tot overleving geven telkens een iets andere invalshoek. Het is belangrijk om bij de interpretatie de definitie hierboven aandachtig te lezen.

De ziektespecifieke 5-jaars overleving voor patiënten behandeld voor borstkanker in az Sint-Blasius bedraagt 86.8%. Dit percentage verschilt niet betekenisvol met het gemiddelde van de Vlaamse ziekenhuizen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van patiënt en familie bij elke therapeutische optie.

Voor meer info over de borstkliniek van az Sint-Blasius klik hier.

Over de periode: 2009-2011
Details en toelichting ziekenhuis