U bent hier

Algemeen ziekenhuis Delta, Roeselare

Dit ziekenhuis is de fusie van volgende ziekenhuizen.

Algemene info

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen we – artsen en medewerkers – de zorg waarop elke patiënt recht heeft. Door voortdurend in dialoog te treden met de patiënt en allen die bij de zorg betrokken zijn, willen we onze zorgverstrekking en onze werking continu vernieuwen en verbeteren.

We vertalen de spirit van AZ Delta concreet in 9 opdrachten.

1. de best mogelijke zorgkwaliteit realiseren in een  duidelijk ethisch kader en met een efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen.
2. patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject.
3. begrijpelijke informatie verschaffen aan de patiënt over de diagnose, de behandeling en de kostprijs van een behandeling.
4. uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking.
5. aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren.
6. samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen.
7. opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren.
8. maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving.
9. toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking.

Daarom zijn we ‘Uw ziekenhuis’.

Informatiefiche

Laatste update gegevens: 23/12/2019

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Evelyne Carlier

U kunt een afspraak maken op het telefoonnummer 051 23 76 06, per brief of e-mail via kwaliteit@azdelta.be

Campus Wilgenstraat ROESELARE

Rode-Kruisstraat 20
8800 Roeselare
051 23 71 11

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare
051 23 61 11

Campus Westlaan Roeselare

Westlaan 123
8800 Roeselare
051 23 81 11

Campus Torhout

Sint-Rembertlaan 21
8820 Torhout
050 23 21 11

Campus Menen

Oude Leielaan 6
8930 Menen
056 52 21 11

Ombudsdienst

Ombudsdienst

U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige, via het onthaal, op het telefoonnummer 051 23 62 46, per brief of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be.

In cijfers

Aantal erkende bedden op 12 februari 2019: 1403 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2016: 93376 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2016: 51601 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2017: 279 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2017: 2053 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Patiëntenbevraging

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Website

Dit ziekenhuis meet de gebruikersvriendelijkheid volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Ziekenhuisbreed

Over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Dit ziekenhuis is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte ziekenhuizen.

Rectumkanker

Dit ziekenhuis is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte ziekenhuizen.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Zorginspectie

Accreditatie

Dit ziekenhuis is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2021).