U bent hier

Algemeen ziekenhuis Delta, Roeselare

Deze voorziening is de fusie van volgende voorzieningen.

Algemene info

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen we – artsen en medewerkers – de zorg waarop elke patiënt recht heeft. Door voortdurend in dialoog te treden met de patiënt en allen die bij de zorg betrokken zijn, willen we onze zorgverstrekking en onze werking continu vernieuwen en verbeteren.

We vertalen de spirit van AZ Delta concreet in 9 opdrachten.

1. de best mogelijke zorgkwaliteit realiseren in een  duidelijk ethisch kader en met een efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen.
2. patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject.
3. begrijpelijke informatie verschaffen aan de patiënt over de diagnose, de behandeling en de kostprijs van een behandeling.
4. uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking.
5. aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren.
6. samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen.
7. opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren.
8. maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving.
9. toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking.

Daarom zijn we ‘Uw ziekenhuis’.

Informatiefiche

Vragen over kwaliteit? Contacteer:

Evelyne Carlier

U kunt een afspraak maken op het telefoonnummer 051 23 76 06, per brief of e-mail via kwaliteit@azdelta.be

Campus Wilgenstraat ROESELARE

Wilgenstraat 2
8800 Roeselare

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Campus Westlaan Roeselare

Westlaan 123
8800 Roeselare

Campus Menen

Oude Leielaan 6
8930 Menen

Campus Torhout

Sint-Rembertlaan 21
8820 Torhout

Ombudsdienst

Ombudsdienst

U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige, via het onthaal, op het telefoonnummer 051 23 62 46, per brief of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be.

In cijfers

Aantal erkende bedden op 25 maart 2020: 1403 (bron: Dolfijn)
Aantal dagopnames in 2017: 92773 (bron: MZG)
Aantal opnames met overnachting in 2017: 51527 (bron: MZG)
Aantal artsen op 31 december 2018: 293 (bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)
Aantal verplegend en verzorgend personeel op 31 december 2018: 2050 (bron: IZAG – exclusief paramedici)

Kwaliteitsindicatoren

Algemeen ziekenhuis

Patiëntervaringen

Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling klassieke opname getoond.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Website

Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Niet beschikbaar:

Borstkanker

Algemeen ziekenhuis Delta is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte voorzieningen.

Rectumkanker

Algemeen ziekenhuis Delta is recent gefusioneerd. De resultaten voor dit domein zijn beschikbaar voor de aparte voorzieningen.

Erkenning, inspectie en accreditatie

Erkenning

Dit ziekenhuis is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Wat is een erkenning en voor welke afdelingen heeft dit ziekenhuis een erkenning?

Zorginspectie

Accreditatie

Deze voorziening is geaccrediteerd door JCI (geldig tot 2021).

Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke accreditatie-instellingen. Het doel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. 

Wat is een accreditatie?

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.