U bent hier

Wie zijn we?

"Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), v.z.w. heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren."

Beleidsnota Welzijn 2014-2019

Het VIKZ vindt zijn oorsprong in de Beleidsnota Welzijn 2014-2019 en werd in november 2017 officieel opgericht, door en voor de zorgsector, en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het VIKZ wil een overkoepelende structuur gaan vormen waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ wil de komende jaren uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een centraal punt zijn waar de burger en de patiënt gebruiksvriendelijke informatie over de kwaliteit van zorg kan terugvinden.

 

Het VIKZ heeft volgende opdrachten:

  • VERBINDEN door organiseren van intersectoraal overleg, intervisie en opbouwen van kennisnetwerk
  • ONTWIKKELEN van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens een vaste evidence-based methodologie
  • VERSTERKEN van dynamiek rond kwaliteitsbeleid en formuleren van adviezen voor verdere ontwikkeling hiervan
  • STIMULEREN van onderzoek en opleiding i.s.m. universiteiten en wetenschappelijke verenigingen
  • FACILITEREN van publieke transparantie van kwaliteit van zorg en creëren van begrijpbare informatie

 

Het VIKZ team bestaat uit:

Directeur:

Svin Deneckere

svin.deneckere@vikz.be

0475/73 58 95

 

Data-analisten:        

Coördinator voor Geestelijke Gezondheidszorg  & Ouderenzorg              

Ariane Ghekiere

ariane.ghekiere@vikz.be

0497/02 95 04

 

 

Coördinator voor Eerstelijnszorg & Algemene Ziekenhuizen

Griet Van Belleghem

griet.vanbelleghem@vikz.be

0477/84 39 11

 

 

Methodologie & data

Dirk De Wachter

dirk.dewachter@vikz.be

0477/84 70 07

 

 

Methodologie & data

Deborah Seys

deborah.seys@vikz.be

0485/42 77 36