U bent hier

Wie zijn we?

"Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), v.z.w. heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren."

Beleidsnota Welzijn 2014-2019

 

Situering VIKZ:

Het VIKZ vindt zijn oorsprong in de Beleidsnota Welzijn 2014-2019 en werd in november 2017 officieel opgericht, door en voor de zorgsector, en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het VIKZ wil een overkoepelende structuur vormen waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de residentiële ouderenzorg hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ wil de komende jaren uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een centraal punt zijn waar de burger en de patiënt gebruiksvriendelijke informatie over de kwaliteit van zorg kan terugvinden. De statuten worden hier weergegeven.

 

Het VIKZ heeft volgende opdrachten:

  • VERBINDEN door organiseren van intersectoraal overleg, intervisie en opbouwen van kennisnetwerk
  • ONTWIKKELEN van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens een vaste evidence-based methodologie
  • BELEIDSIMPACT mee bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid. Beleidsondersteuning via indicatoren
  • STIMULEREN van onderzoek en opleiding i.s.m. universiteiten en wetenschappelijke verenigingen
  • FACILITEREN van publieke transparantie van kwaliteit van zorg en creëren van begrijpbare informatie

 

Overlegstructuren binnen het VIKZ:

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de stichtende leden van VIKZ, namelijk de feitelijke verenigingen. 

De leden van de raad van bestuur zijn:

Dr. Joost Baert: Voorzitter  en vertegenwoordiger van het Vlaams Platform voor wetenschappelijke verenigingen ter ondersteuning van het Vlaams Kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg vanuit de hoedanigheid van voorzitter van het platform

Ilse Weeghmans: Ondervoorzitter en vertegenwoordiger van Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) vanuit de hoedanigheid van directeur van VPP

Gert Peeters: Secretaris en vertegenwoordiger van de sector geestelijke gezondheidszorg vanuit de hoedanigheid van co-voorzitter van de feitelijke vereniging geestelijke gezondheidszorg

Dirk Dewolf: vertegenwoordiger van Vlaamse Gemeenschap vanuit de hoedanigheid van administrateur general van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Luc Van Gorp: vertegenwoordiger van Vlaams Intermutualistisch college vanuit de hoedanigheid van voorzitter van het VICO

Prof. Dr. Dirk Ramaekers: vertegenwoordiger van de sector algemene ziekenhuizen vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging algemene ziekenhuizen

Hilde Deneyer: vertegenwoordiger van sector eerste lijn vanuit de Federatie van Vrije Beroepen (FVB) vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging eerste lijn

Bernadette Van Den Heuvel: vertegenwoordiger van sector residentiële ouderenzorg vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de feitelijke vereniging residentiële ouderenzorg

Pedro Facon: waarnemend lid en vertegenwoordiger van de Federal Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanuit de hoedanigheid als directeur van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (niet stemgerechtigd lid)

b) Interne stakeholders van het VIKZ: de feitelijke verenigingen

De feitelijke verenigingen vertegenwoordigen de 4 sectoren (Algemene ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg, Eerste lijn en Residentiële ouderenzorg) van het VIKZ. De interne stakeholders worden hieronder weergegeven:

       

Feitelijke vereniging Eerste Lijn 

- Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)

- Zorggezind vzw

- Vlaamse Federatie Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) vzw

- Domus Medica vzw

- Organisaties aangesloten bij de Federatie van Vrije Beroepen (FVB) vzw

- Dienst Maatschappelijk Welzijn van de Ziekenfondsen

        Feitelijke vereniging Residentiële ouderenzorg

- Zorgnet-Icuro vzw

- VVSG vzw

- VLOZO vzw

 

 

 

   

Feitelijke vereninging Geestelijke gezondheidszorg

- Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie vzw (VVP)

- Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) vzw

- Zorgnet-Icuro vzw

- Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)

- Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

- Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen

- Federatie Beschut Wonen vzw

- Algemene Unie der Verpleegkundigen van België vzw

- Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw

   

Feitelijke vereniging Algemene ziekenhuizen

- Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP)

- Zorgnet-Icuro vzw

- Vlaams Ziekenhuisnetwerk vzw (VZN)

- Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen

 

 

 

 

 

 

 c) Externe stakeholders

Bij de ontwikkeling en analyse van kwaliteitsindicatoren kunnen andere partners betrokken worden, waarmee samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten, zoals daar zijn op dit moment:

- Samenwerking Vlaams Patiëntenplatform, LIGB KU Leuven en VIKZ voor de ontwikkeling, validatie, analyse en publicatie van metingen patiëntenervaringen.

- Samenwerking Agentschap Zorg en Gezondheid, VUB Brussel en VIKZ voor de ontwikkeling, analyse en publicatie van de kwaliteitsindicatoren palliatieve zorgen, zorg omtrent levenseinde.

- Samenwerking met Stichting Kankerregister, IMA, Sciensano, Agentschap Zorg en Gezondheid in functie van datatoelevering en -verwerking voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.

- Samenwerking met Smals voor beheer van dataserver onder toezicht van de Toezichtscommissie (Trusted Third Party).

Daarnaast is er nog:

- De samenwerking met Zorgnet-Icuro in diverse ontwikkelingsgroepen.

- De participatie van het VIKZ in de leerstoel Zorgnet-Icuro Leerstoel “Toekomst van het Vlaams Kwaliteitsbeleid” aan het LIGB KU Leuven.

- De afstemming tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor de Eerstelijn (VIVEL), en VIKZ omtrent de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijn.

- Overleg tussen de FOD cel kwaliteit, het PAQS en VIKZ omtrent het afstemmen van de kwaliteitsinitiatieven over de verschillende beleidsniveaus.

 

Het VIKZ team bestaat uit:

Directeur:

Svin Deneckere

svin.deneckere@vikz.be

0475/73 58 95

 

Medewerkers:        

Coördinator voor Geestelijke Gezondheidszorg  & Residentiële Ouderenzorg              

Ariane Ghekiere

ariane.ghekiere@vikz.be

0497/02 95 04

 

 

Coördinator voor Eerstelijnszorg & Algemene Ziekenhuizen

Griet Van Belleghem

griet.vanbelleghem@vikz.be

0477/84 39 11

 

 

Expert methodologie & data

Dirk De Wachter

dirk.dewachter@vikz.be

0477/84 70 07

 

 

Expert methodologie & data

Deborah Seys

deborah.seys@vikz.be

0485/42 77 36

 

 

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.