U bent hier

Waarom kwaliteitsindicatoren meten?

Waarom kwaliteitsindicatoren meten?

Kwaliteitsindicatoren worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf maar ook voor de patiënt en overheid. 

De zorgvoorzieningen en zorgverleners kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken. Op welke punten scoren ze goed en op welke punten minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Zowel voor de patiënt als de overheid zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Alle gemeten kwaliteitsindicatoren vallen onder een van de 6 dimensies van kwaliteit van zorg. Deze dimensies zijn:

  • Aanvaardbaardheid (acceptability): de gebruiker en zijn context partners zijn binnen het zorgteam, de gebruiker en zijn context maken deel uit van het zorgteam. De zorg wordt maximaal afgestemd op de behoeften van de gebruiker en zijn context
  • Veiligheid (safety): de risico's van de aangeboden zorg voor de gebruiker, zijn context en de zorgverlener worden maximaal gecontroleerd en beheerst, ongewenste gebeurtenissen worden gemeld, geanalyseerd en gedeeld zodat ze in de toekomst kunnen worden vermeden
  • Toegankelijkheid (accessibility): alle burgers vinden snel de gepaste zorg binnen het zorgsysteem, de gebruiker en zijn context krijgen naadloze en betrouwbare zorg. Dit alles binnen een aanvaardbare tijd, inspanning, afstand en prijs
  • Effectiviteit (effectiveness): de zorgverleners bieden zorg aan waarbij zij optimaal samenwerken als één team, en waarin de zorgverlening op regelmatige basis geëvalueerd wordt zodat de gebruiker en zijn context steeds de best mogelijke zorg krijgt
  • Geschiktheid (appropriate): de gebruiker en zijn context krijgen de zorg die zij nodig hebben en die bij hun voorkeuren past, de gebruiker en zijn context heben de zorg nodig die zij krijgen. Deze zorg is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inizchten, praktijkkennis en ervaringsdeskundigenheid, en is gericht op het best mogelijke resultaat
  • Efficiëntie (efficiency): de zorg voor de gebruiker en zijn context wordt verleend met optimale inzet van middelen. Zorgverleners zorgen voor een minimum aan transities, optimale coördinatie en integratie van de zorg en vermijden redundantie

Het doel is om een beperkte set, goed ontwikkelde, valide indicatoren te ontwikkelen waarbij de registratielast voor de sector beperkt blijft.

 

Indicatoren voor Algemene Ziekenhuizen

Indicatoren voor Geestelijke Gezondheidszorg

Indicatoren voor Woonzorgcentra

Indicatoren voor Eerstelijnszorg