U bent hier

Kwaliteitsindicatoren Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg meet de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra. 

Welke indicatoren?

De gevalideerde, indicatoren in piloot en in ontwikkeling worden hieronder weergegeven.

Gevalideerde indicatoren

INDICATOR SECTOR HANDLEIDING & INVOERTOOL
Vlaamse patiënten peiling GGZ Alle sectoren VPP GGZ
Implementatie  van een suïcidepreventiebeleid Alle sectoren Suicidepreventiebeleid
Volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift PZ, PAAZ, PVT GM voorschrift
Inschakeling van ervaringsdeskundigen   Ervaringsdeskundigen
Handhygiëne PZ Handhygiëne
Volledigheid beleid betrekken van de context                     Alle sectoren Betrekken van context
Behandelplan BW, PVT, CGG Behandelplannen BW - Behandelplannen PVT - Behandelplan CGG
Benzodiazepines PZ, PAAZ                               BZD

 

Indicatoren in piloot

INDICATOR SECTOR TIMING
Hepatitis C                                                         Verslavingsconventies       April 2020                                                                 

 

Indicatoren in ontwikkeling

INDICATOR SECTOR
Suïcidepreventie in functie van zorgcontinuïteit Alle sectoren
Participatie BW
Betrokkenheid van de context PVT
Behandelplan CAR

 

Wanneer en waar meten van de indicatoren?

De planning voor het meten van de indicatoren wordt hier weergegeven (Outlook agenda).

Voor diegenen die dit overzicht wensen te integreren in hun eigen kalender: ze kunnen deze link gebruiken in Outlook. Meer uitleg over hoe u dat precies doet, vindt u op deze website. Kies abonneren voor automatische updates

Waar indienen van de kwaliteitsindicatoren?

Alle data-uitwisseling met de organisaties gebeurt via de sFTP-server van de TTP (Trusted Third Party). Om toegang te krijgen tot de sFTP-server moet de (medisch) verantwoordelijke schriftelijk de naam en het emailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de toegang tot de sFTP-server doorgeven aan VIKZ. Deze verantwoordelijk kan steeds op dezelfde manier gewijzigd worden. Elke wijziging of blokkering van de toegang tot de sFTP-server gebeurt met schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke.

De handleiding om toegang tot de sFTP-server te bekomen wordt hier weergegeven.

Beheer van contacten

Voor instellingen die meedoen aan de indicatoren verwachten we minimaal 4 typen contacten :

Contact voor kwaliteit : dit is het centrale aanspreekpunt voor onze communicatie mbt timing, metingen, en resultaten van de indicatoren.
Contact voor directie: in slechts zeer beperkt aantal situaties worden ook de directies gecontacteerd. Dit zal eerder gaan voor elementen zoals de publicatie van gegevens.
Contact voor medische directie: wordt gecontacteerd bij opleveren van de benchmarkresultaten en publicatie van de gegevens
Contact voor het sFTP beheer: wordt mee in de communicatie genomen als er nieuwe rapporten op de sFTP server zouden staan.

Het up-to-date houden van deze contacten ligt bij de zorginstellingen zelf. Inschrijven of uitschrijven gebeurt via deze link.  

Als je als instelling nog niet meedoet met de indicatoren, of als u werkt bij een ander type dan zorginstellingen, kan u zich ook inschrijven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor het forum. Dat kan via deze link.

Samenstelling feitelijke vereninging GGZ

1.      Samenstelling bureau GGZ

·        Covoorzitters:

 • Frieda Matthys - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
 • Gert Peeters – UPC KULeuven

·        Kris Van Den Broeck - Belgische Federatie van psychologen

·        Shalini Matthys - Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

·        Laura Jame - Vlaams Patiëntenplatform

·        Yves Wuyts – Zorgnet-Icuro

·        Michèle Pecqueux – Zorgnet-Icuro

·        Nele Roelandt - Zorg en Gezondheid

·        Lieve Van Segbroeck - Zorginspectie

·        Kim Steeman -  Vlaams Familieplatform

·        Katia Vandendriessche - Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg

·        Geert Verstuyf - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

·        Steven Wellekens -  Centra Ambulante Revalidatie

·        Ariane Ghekiere – Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw

·        Svin Deneckere – Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw

 

2.      Ontwikkelingsgroepen     

 • Ontwikkelingsgroep  patiëntenveiligheid: Handhygiëne, geneesmiddelenvoorschrift, suïcidepreventiebeleid, gebruik van benzodiazepines, vrijheidsbeperkende maatregelen

Voorzitter: dr. Chris Bervoets

 • Ontwikkelingsgroep Betrekken van de context: Volledigheid beleid betrekken van de context / procesindicator betrekken van de context op basis van MDR

Voorzitter: dr. An Haeckens
Vertegenwoordiger Bureau: Kim Steeman     

 • Ontwikkelingsgroep CGG: Behandelplannen

Voorzitter: Jo De Graeve
Vertegenwoordiger Bureau: Gorik Kaesemans / Michèle Pecqueux     

 • Ontwikkelingsgroep CAR: Multidisciplinair werken, behandelplan

Voorzitter: Steven Wellekens
Vertegenwoordiger Bureau: Steven Wellekens      

 • Ontwikkelingsgroep Verslavingszorg: Continuüm van zorg bij hepatitis C

Voorzitter: dr. Cathy Mathei
Vertegenwoordiger Bureau: Geert Verstuyf

 • Ontwikkelingsgroep Kinderen en jongeren    

- nog niet hervat-       

 • Ontwikkelingsgroep PVT: betrekken van context, zorgplan

Voorzitter: Yves Wuyts
Vertegenwoordiger Bureau: Yves Wuyts  

 •  Ontwikkelingsgroep BW: begeleidingsplan, bewonersparticipatie

Voorzitter: Yves Wuyts
Vertegenwoordiger Bureau: Yves Wuyts     

 • Vlaamse patiëntenpeiling GGZ

Verantwoordelijke: Laura Jame

 • Ontwikkelingsgroep Patient reported outcome measures

Voorzitter: Nog te bepalen
Vertegenwoordiger Bureau: Kris Van den Broeck