U bent hier

Kwaliteitsindicatoren Eerstelijnszorg

Binnen het VIKZ werken wij aan kwaliteitsverbetering door kwaliteit meetbaar te maken aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Met dit opzet is sinds 2018 een feitelijke vereniging opgestart met als doelstelling om aan kwaliteitsverbetering te werken binnen de eerstelijnszorg.

Waar we tot op heden het doel hadden om lopende initiatieven in kaart te brengen en in te kantelen binnen de opgestelde structuren kunnen we ondertussen de eerste stappen zetten bij het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Er wordt geoogd om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen per sector, tussen de verschillende sectoren op eerstelijnsniveau, transsectorieel en indicatoren gericht op patiënt en patiëntbeleving. Bij het ontwikkelen en publiek transparant maken van indicatoren wordt er rekening gehouden met de regionalisering van de sector.

Welke indicatoren?

De indicatoren in piloot en in ontwikkeling wordt hieronder weergegeven.

Gevalideerde indicatoren

Op dit moment zijn er nog geen gevalideerde indicatoren beschikbaar.

Indicatoren in piloot

INDICATOR SECTOR TIMING VALIDATIE
Coherentie tijdens de begeleiding Dienst maatschappelijk werk 2020
Bereikbaarheid via diverse kanalen Dienst maatschappelijk werk 2020
Telefonische bereikbaarheid Dienst maatschappelijk werk 2020
Tijdigheid en planning Dienst gezinszorg 2020
Kennis van de medewerkers Dienst gezinszorg 2020
Attitude van de medewerkers Dienst gezinszorg 2020
Bereikbaarheid Dienst gezinszorg 2020
Evaluatie door gebruikers en andere belanghebbende Dienst gezinszorg 2020

 

Indicatoren in ontwikkeling

INDICATOR SECTOR TIMING VALIDATIE
Vlaamse Patiëntenbevraging Alle sectoren 2021
Vorming Thuisverpleging, apotheek  
Aantal nieuwe gezichten Thuisverpleging  
Valincidenten Thuisverpleging  
Multi-disciplinair overleg Thuisverpleging  
Ruimte voor vertrouwelijk gesprek Apotheek 2021
Medicatieschema Apotheek 2021